Các câu hỏi thường gặp về Fast Track

1.About Fast Track

Câu hỏi Trả lời
1-1

Fast Track là gì?

Là chương trình giúp bạn hoàn thành trước một phần thủ tục kiểm dịch trên Web hoặc ứng dụng MySOS trước khi từ nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản.
Nếu sử dụng Fast Track, bạn có thể hoàn thành thủ tục xác nhận "Các loại giấy tờ như Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh, Bản cam kết cá nhân, Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin, v.v." trước khi nhập cảnh.

1-2

Có mất phí sử dụng Fast Track không?

Chương trình này sẽ giúp bạn tiến hành trước một phần thủ tục kiểm dịch tại sân bay bằng phương thức điện tử. Việc sử dụng Fast Track tuy không mất phí, nhưng bạn sẽ phải tự chịu chi phí để có máy tính cá nhân/điện thoại thông minh, v.v. và phí truyền thông cần thiết để sử dụng Fast Track.

1-3

Những ai có thể sử dụng Fast Track?

Tất cả mọi người, không phân biệt quốc tịch hay quốc gia/khu vực lưu trú, miễn là sở hữu máy tính cá nhân hay điện thoại thông minh, v.v. có thể truy cập internet thì đều có thể sử dụng chương trình này.

1-4

Tôi có thể sử dụng Fast Track cùng với con tôi được không?

Bạn có thể sử dụng cùng con của mình.
Nếu bạn đi cùng trẻ từ 12 tuổi trở xuống (tại thời điểm nhập cảnh), con bạn có thể đăng ký Fast Track cùng với phụ huynh, v.v. bằng cách đăng ký họ tên, v.v. trong mục "Đăng ký người đi cùng" khi đăng ký trên Web hoặc khi cài đặt ứng dụng MySOS.
Nếu trẻ từ 13 tuổi trở lên (tại thời điểm nhập cảnh), con bạn sẽ không thể đăng ký làm người đi cùng, do đó trẻ cần đăng ký trên Web hoặc có điện thoại thông minh của riêng mình và tiến hành đăng ký trên ứng dụng MySOS.

1-5

Nếu tôi chưa tiêm chủng vắc-xin 3 lần mà chỉ tiêm chủng vắc-xin 1 lần hoặc 2 lần thì tôi phải đăng ký như thế nào?

Trong trường hợp chưa tiêm 3 mũi với các loại vắc-xin được cấp phép, hãy chọn "Không đăng ký" trong mục giấy chứng nhận tiêm vắc-xin.

1-6

Nếu con đi cùng với tôi không đủ điều kiện được tiêm chủng và chưa tiêm chủng vắc-xin lần thứ 3 thì tôi phải đăng ký như thế nào?

Trong trường hợp trẻ em chưa tiêm 3 mũi với các loại vắc-xin được cấp phép, hãy chọn "Không đăng ký" trong mục giấy chứng nhận tiêm vắc-xin. Không cần phải tải lên giấy chứng nhận của người giám hộ.

2.Về thủ tục sử dụng

Câu hỏi Trả lời
2-1

Tôi phải làm thủ tục Fast Track chậm nhất là khi nào?

Vì các biện pháp mới liên quan đến tăng cường đối sách biên giới có thể sẽ được cập nhật nên bạn vui lòng kiểm tra thông tin mới nhất và theo tiêu chuẩn là đăng ký trong vòng 2 tuần trước ngày dự kiến ​​nhập cảnh vào Nhật Bản.
Sau khi hoàn thành việc nhập thông tin trên màn hình của Bảng câu hỏi trực tuyến trên Web hoặc ứng dụng MySOS, thời hạn sẽ được hiển thị trên màn hình Web hoặc ứng dụng MySOS, vì vậy hãy hoàn thành việc đăng ký trước thời hạn. Sau khi nhập tất cả thông tin cần thiết, màn hình màu vàng, màu xanh lá hoặc màu xanh dương hiển thị "Hoàn tất xét duyệt" thì việc đăng ký đã hoàn thành.

2-2

Tôi có thể sử dụng Fast Track khi không có môi trường Internet không?

Bạn cần phải kết nối Internet tại thời điểm đăng ký trên Web hoặc ứng dụng MySOS trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản và trong quá trình làm thủ tục kiểm dịch tại sân bay.
Sau khi đến sân bay của Nhật Bản, bạn cần hiển thị màn hình Web hoặc ứng dụng MySOS khi làm thủ tục kiểm dịch tại sân bay. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Wi-fi tại sân bay. Nếu bạn đã đăng ký trên Web MySOS và không có thiết bị để hiển thị màn hình, vui lòng mang theo giấy được in bằng chức năng in của Web MySOS và xuất trình ở nơi kiểm dịch tại sân bay.

2-3

Tôi có thể làm thủ tục Fast Track trên máy bay được không?

Bạn sẽ không thể sử dụng Fast Track nếu chưa hoàn tất việc đăng ký trước Giấy chứng nhận xét nghiệm trên Web hoặc ứng dụng MySOS chậm nhất là trước 6 giờ so với ngày giờ chuyến bay dự định đến nơi.

2-4

Tôi có thể đăng ký trên Web hoặc ứng dụng và sử dụng Fast Track sau khi đến sân bay của Nhật Bản được không?

Bạn sẽ không thể sử dụng Fast Track nếu chưa hoàn tất việc đăng ký trước Giấy chứng nhận xét nghiệm trên Web hoặc ứng dụng MySOS chậm nhất là trước 6 giờ so với ngày giờ chuyến bay dự định đến nơi.

2-5

Nếu không có Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin thì không thể sử dụng Fast Track có phải không?

Kể cả không có giấy chứng nhận tiêm vắc-xin, bạn vẫn có thể sử dụng Fast Track . Hơn nữa, nếu bạn chọn "Không đăng ký" cho mục giấy chứng nhận tiêm vắc-xin, bạn sẽ không thể xuất trình giấy chứng nhận tiêm vắc-xin tại cơ sở kiểm dịch khi nhập cảnh.

2-6

Nếu không có Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh tại thời điểm đăng ký trước trên Web hoặc ứng dụng MySOS thì không thể sử dụng Fast Track có phải không?

Bạn có thể sử dụng Fast Track dù không có Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh. Khi đăng ký trên MySOS Web hoặc ứng dụng, hãy chọn "Không có" trong mục "Có hay không có đăng ký trước Giấy chứng nhận xét nghiệm" để đăng ký. Nếu đã chọn "Không có", sẽ phải xuất trình Giấy chứng nhận xét nghiệm bằng giấy, v.v. khi lên máy bay và khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

2-7

Tôi phải đăng ký địa chỉ như thế nào nếu tôi sẽ cách ly tại cơ sở lưu trú do Trạm kiểm dịch chỉ định?

Hãy đăng ký địa chỉ là nơi sẽ ở sau khi rời khỏi cơ sở lưu trú do Trạm kiểm dịch chỉ định.

2-8

Tôi đã tiêm chủng vắc-xin 3 lần nhưng tôi phải làm thế nào nếu là loại không được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi chấp thuận?

Hãy chọn "Không đăng ký".

2-9

Đối với giấy chứng nhận xét nghiệm hoặc giấy chứng nhận tiêm vắc-xin thì định dạng file như thế nào có thể tải lên được?

Các định dạng file có thể tải lên là PNG, JPG (JPEG) và PDF. Kích thước mỗi file tối đa 5MB. Bạn có thể đăng ký tối đa 5 file.

2-10

Tôi đang sử dụng ứng dụng chứng nhận tiêm vắc-xin do Cục kỹ thuật số cung cấp. Vậy giấy chứng nhận này tải lên như thế nào thì được?

Hãy tải hình ảnh được tạo bằng tính năng "Lưu hình ảnh 2D" hoặc ảnh chụp màn hình có thể xác nhận các thông tin cần thiết.

2-11

Tôi phải nhập giờ địa phương hay giờ Nhật Bản cho mục Giờ lấy mẫu xét nghiệm?

Vui lòng đăng ký theo giờ địa phương ghi trên Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh.
* Trong trường hợp quốc gia khởi hành khác với quốc gia nơi đã nhận giấy chứng nhận xét nghiệm, hãy lưu ý sự chênh lệch múi giờ và nhập ngày giờ của quốc gia khởi hành.

2-12

Tôi muốn biết về họ tên sẽ đăng ký trong Fast Track.

Vui lòng nhập họ tên như được ghi trên hộ chiếu.

2-13

Tôi không thể đăng ký họ tên bằng chữ Hán.

Vui lòng nhập họ tên như được ghi trên hộ chiếu (bằng chữ La Tinh).

2-14

Tôi phải làm thế nào nếu họ của tôi đã thay đổi do kết hôn, v.v. nên họ tên ghi trên Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin không khớp với họ tên trên hộ chiếu?

Hãy tự ghi thêm họ tên trên hộ chiếu vào Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin bằng bút chì, v.v. Vui lòng tải lên hình ảnh cho thấy rằng bạn đã ghi thêm họ tên.
Xin hãy lưu ý rằng chúng tôi sẽ không thể tiếp nhận nếu họ tên trên Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin và trên hộ chiếu khác nhau rõ ràng (không khớp cả họ và tên).

3.Về việc di chuyển từ MySOS Web sang ứng dụng MySOS

Câu hỏi Trả lời
3-1

Tôi đã đăng ký trước Fast Track trên MySOS Web, nhưng tôi cần cài đặt ứng dụng MySOS trước khi nhập cảnh để tự cách ly tại nhà, vậy tôi phải làm như thế nào?

Bạn có thể chia sẻ nội dung đã đăng ký trên MySOS Web với ứng dụng MySOS. Sau khi cài đặt ứng dụng MySOS từ mã QR và trên màn hình đăng ký tài khoản bạn nhập thông tin giống như thông tin đã đăng ký trên MySOS Web thì màn hình đăng nhập sẽ xuất hiện. Hãy đăng nhập bằng địa chỉ mail và mật khẩu đã đăng ký trên MySOS Web. Bạn có thể sử dụng ứng dụng MySOS với trạng thái thông tin đăng ký trên MySOS Web đã được chuyển tiếp.
Chi tiết về trình tự các bước, vui lòng xem hướng dẫn tại đây.
(* Nếu bạn đang sử dụng MySOS thông thường mà không phải cài đặt bằng mã QR chuyên dụng thì trình tự các bước sẽ khác nhau. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây)

3-2

Tôi đã đăng ký trước với ứng dụng MySOS, nhưng tôi muốn tiếp tục đăng ký với MySOS Web.

Bằng cách tạo tài khoản MySOS Web từ màn hình cài đặt ứng dụng MySOS, bạn có thể chuyển tiếp nội dung đã đăng ký trên ứng dụng MySOS sang MySOS Web. Từ ký hiệu hình bánh răng trên màn hình ứng dụng MySOS, di chuyển đến màn hình cài đặt để cài đặt địa chỉ mail và mật khẩu từ ""Tài khoản"" và nhấn ""Gửi mail"". Bạn sẽ nhận được một mail, vì vậy hãy nhấn vào URL xác thực trong mail trên thiết bị đầu cuối như điện thoại thông minh sử dụng ứng dụng MySOS và đăng nhập bằng ứng dụng này. Sau đó, bằng cách đăng nhập trên màn hình máy tính của bạn, v.v., dữ liệu đã đăng ký với ứng dụng MySOS sẽ được chia sẻ với MySOS Web.
Chi tiết về trình tự các bước, vui lòng xem hướng dẫn tại đây.

3-3

Tôi đã lỡ bắt đầu đăng ký trước Fast Track trên cả ứng dụng MySOS và MySOS Web. Vậy tôi nên làm thế nào?

Nếu bạn đã hoàn tất việc tạo tài khoản cho MySOS Web và ứng dụng MySOS nhưng không thể chia sẻ dữ liệu đăng ký theo phương pháp 3-1 và 3-2 thì hãy gỡ ứng dụng MySOS rồi cài đặt lại. Chi tiết về cách thực hiện, vui lòng xem tại đây.

4.Về ứng dụng

Câu hỏi Trả lời
4-1

Ứng dụng MySOS được sử dụng cho Fast Track có giống với ứng dụng MySOS để xác nhận sức khỏe và nơi ở sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản không?

Giống nhau.
Ứng dụng MySOS mà bạn đã cài đặt để sử dụng Fast Track cũng chính là ứng dụng xác nhận sức khỏe và nơi ở đã được chỉ định dùng để báo cáo tình trạng sức khỏe trong thời gian cách ly sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản do đó hãy giữ nguyên cài đặt và tiếp tục sử dụng.

4-2

Có thể xóa ứng dụng MySOS sau khi đã sử dụng xong Fast Track không?

Đói với trường hợp phải cách ly, vì phải báo cáo tình trạng sức khỏe trong thời gian cách ly được quy định nên hãy tiếp tục sử dụng ứng dụng đã cài đặt.
Trường hợp không phải cách ly sau khi nhập cảnh thì có thể xóa ứng dụng sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh

4-3

Sự khác biệt về màu sắc trên màn hình MySOS có ý nghĩa gì?

Màn hình màu đỏ: Chưa hoàn thành đăng ký trước.
Màn hình màu vàng: Là trạng thái ngoại trừ Giấy chứng nhận xét nghiệm, các thủ tục khác đã được hoàn tất. Có thể sử dụng Fast Track nhưng vẫn phải xuất trình Giấy chứng nhận xét nghiệm bằng giấy, v.v. khi lên máy bay hoặc khi nhập cảnh.
Màn hình màu xanh lá: Là trạng thái tất cả nội dung đăng ký trước và việc xét duyệt đã hoàn tất.
Màn hình màu xanh dương: Khi Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh được chấp nhận và sau khi màn hình chuyển màu xanh lá thì chỉ những trường hợp sau được thay đổi:
・ Nhập cảnh từ quốc gia/khu vực được phân loại là "xanh dương"
・ Nhập cảnh từ quốc gia/khu vực được phân loại là "vàng" và đã có giấy chứng nhận tiêm vắc-xin mũi 3.
Xin lưu ý rằng "màn hình màu xanh dương" có thể chuyển sang màn hình màu xanh lá do những thay đổi về phân loại quốc gia/khu vực lưu trú tại thời điểm nhập cảnh.

4-4

Tôi có thể chỉnh sửa nếu đã đăng ký sai thông tin khi đăng ký trước không?

Đối với việc chỉnh sửa Bản cam kết, v.v. khác với nội dung trên, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn bên dưới.
Nếu là trước khi đăng ký phần Có hay không có Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh, bạn có thể chỉnh sửa vào thời điểm tùy chọn về nội dung đã nhập trong Bảng câu hỏi trực tuyến và Bản cam kết cá nhân.
Nếu bạn đăng ký phần Có hay không có Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh, Trung tâm xác nhận thủ tục kiểm dịch sẽ bắt đầu tiến hành xét duyệt, nhưng nếu trạng thái hiện tại vẫn hiển thị là "Đang xét duyệt" thì bạn vẫn có thể chỉnh sửa nội dung đã nhập trong Bảng câu hỏi trực tuyến và Bản cam kết cá nhân.
Nếu phần trạng thái hiển thị là "Hoàn tất xét duyệt", bạn sẽ không thể chỉnh sửa nội dung đã nhập được nữa.
Nếu có thay đổi về chuyến bay đã đặt trước hoặc về người đi cùng, v.v., do đó bạn muốn chỉnh sửa nội dung đã nhập sau khi đã hoàn tất xét duyệt thì bạn cần phải gỡ cài đặt ứng dụng MySOS, cài đặt lại rồi nhập lại từ đầu.

4-5

Tôi muốn đăng ký Fast Track, nhưng không có hiển thị nút "Đăng ký trước thủ tục kiểm dịch".

Nếu bạn đã chọn "Có" ở phần "Có thể thực hiện một phần thủ tục kiểm dịch trên ứng dụng trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản. Bạn có sử dụng chức năng này không?" tại thời điểm cài đặt, nút "Đăng ký trước thủ tục kiểm dịch" sẽ được hiển thị. Nếu không có hiển thị, hãy gỡ cài đặt ứng dụng MySOS rồi cài đặt lại.
Nếu hiện tại bạn đã cài đặt MySOS bản thường (9 biểu tượng hiển thị trên màn hình trên cùng của ứng dụng), vui lòng làm theo các bước dưới đây để chuyển sang MySOS dành cho người nhập cảnh. * Để chuyển đổi, ứng dụng MySOS phải là phiên bản mới nhất.
① Mở "Cài đặt" ở góc trên bên phải của màn hình trên cùng của MySOS bản thường
② Chọn "Sử dụng cho mục đích của người nhập cảnh và trở về Nhật Bản"

4-6

Tôi có thể sử dụng lại ứng dụng MySOS mà tôi đã sử dụng trong lần nhập cảnh trước hay không?

Trường hợp đã cài đặt ứng dụng MySOS, vui lòng quét lại mã QR hoặc nhấn vào URL chuyên dụng. Cũng có thể chuyển đổi bằng thao tác FAQ4-5.
* Nếu phiên bản của ứng dụng đã cũ, có trường hợp cần phải cập nhật lên phiên bản mới. Trường hợp thông tin tại thời điểm sử dụng Fast Track trước đây vẫn còn lưu thì hãy gỡ cài đặt ứng dụng MySOS trước đó rồi cài đặt lại.

4-7

Sau khi nhập Bảng câu hỏi trực tuyến, màn hình của tôi bị dừng lại ở phần lấy mã QR và không thể tiếp tục tiến hành, vậy tôi phải làm thế nào?

[Đối với ứng dụng MySOS]

Hãy xóa bộ nhớ cache của trình duyệt bạn đang sử dụng, gỡ cài đặt ứng dụng và thử đăng ký lại.
Nếu bạn vẫn không làm được thủ tục đăng ký sau khi đã cài đặt lại, bạn cũng có thể đăng ký qua Web MySOS.

[Đối với Web MySOS]

Hãy xóa bộ nhớ cache của trình duyệt bạn đang sử dụng và thử đăng ký lại.
Nếu vẫn không thể đăng ký, hãy thử lại trong một trình duyệt khác.

Hãy đảm bảo trả lời Bảng câu hỏi trực tuyến từ nút "Đăng ký trước thủ tục kiểm dịch" trên MySOS. Nếu bạn sử dụng điện thoại thông mình và đã trả lời Bảng câu hỏi từ URL này (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html), hãy xóa (gỡ cài đặt) biểu tượng "Questionnaire app" trên màn hình chính của điện thoại thông minh.

5.Về đăng ký tài khoản

Câu hỏi Trả lời
5-1

Tôi đã nhập địa chỉ email và mật khẩu của mình trên màn hình đăng ký tài khoản MySOS, nhưng tôi không thể nhấn nút gửi email.

Các ký tự có thể nhập vào trường địa chỉ email là các ký tự chữ và số một byte và ký hiệu _.- +?. Các ký tự hai byte không được nhận dạng, vì vậy hãy kiểm tra xem các ký tự bạn nhập có chứa ký tự hai byte không.
Vui lòng đặt mật khẩu trong vòng 8 đến 20 chữ số. Bạn có thể sử dụng các ký tự chữ và số một byte và ký hiệu #$%&.

5-2

Tôi chưa nhận được email hoàn tất việc nhập địa chỉ email.

Vui lòng xác nhận xem là email có được thiết lập để có thể nhận email từ miền "@hco.mhlw.go.jp" hay không.
Ngoài ra, vui lòng xác nhận rằng địa chỉ email bạn đã nhập không chứa các khoảng trắng không cần thiết, địa chỉ đã đăng ký là chính xác và không bị đưa vào thư mục Thư rác.

5-3

Tôi đã nhận được email, nhưng tôi không thể truy cập URL trong email.

URL có hiệu lực trong 60 phút. Nếu đã quá 60 phút kể từ khi bạn nhận được email, vui lòng làm lại từ bước thủ tục đăng ký tài khoản.
Nếu chưa quá 60 phút, vui lòng nhập URL trực tiếp vào trình duyệt để xem URL còn hiệu lực hay không. Hoặc thử trong một trình duyệt khác.

5-4

Tôi đã nhập sai phần đăng ký thông tin hộ chiếu. Tôi có thể chỉnh sửa không?

Bạn có thể chỉnh sửa nội dung đã nhập vào thời điểm tùy chọn trước khi hoàn tất xét duyệt của Fast Track.
Nhấp vào nút "Thông tin hộ chiếu" rồi nhấp vào nút Chỉnh sửa để sửa.
Đối với việc đăng ký của trẻ từ 12 tuổi trở xuống, bạn có thể chỉnh sửa bằng cách nhấp vào nút "Đăng ký người đi cùng từ 12 tuổi trở xuống" và nhấp vào mục "Chỉnh sửa" bên cạnh tên.
Ngoài ra, bạn sẽ không thể chỉnh sửa sau khi hoàn tất xét duyệt.

5-5

Tôi quên mật khẩu nên đã đặt lại mật khẩu nhưng không nhận được email.

Vui lòng xác nhận xem là địa chỉ email bạn đã nhập có chứa bất kỳ khoảng trắng không cần thiết nào hay không.
Ngoài ra, hãy xác nhận xem là email có bị đưa vào thư mục Thư rác hay không.
Nếu bạn vẫn không nhận được email, hãy thử thiết đặt lại lần nữa.

5-6

Tôi đã đặt lại mật khẩu, nhưng tôi không thể truy cập URL trong email.

URL có hiệu lực trong 60 phút. Nếu đã quá 60 phút kể từ khi bạn nhận được email, vui lòng đặt lại mật khẩu của bạn một lần nữa từ mục Quên mật khẩu.
Nếu chưa quá 60 phút, hãy sao chép URL trong email và nhập trực tiếp vào trình duyệt. Hoặc hãy thử trong một trình duyệt khác.

5-7

Tôi cố gắng đặt lại mật khẩu nhưng không thể.

Đảm bảo rằng mật khẩu mới và mật khẩu bạn đã nhập để xác nhận là giống nhau.

5-8

Tôi nhập địa chỉ email và mật khẩu của mình, nhưng không thể đăng nhập.

Nếu bạn nhập sai từ 6 lần trở lên, tài khoản của bạn sẽ bị khóa. Vui lòng đợi khoảng 30 phút cho đến khi tài khoản được mở lại.

5-9

Tôi vẫn có thể sử dụng thông tin đăng ký trên Web MySOS khi tôi nhập cảnh vào Nhật Bản trước đây chứ?

Sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản, tài khoản của bạn sẽ bị xóa vào ngày tiếp theo của ngày theo dõi cuối cùng, vì vậy bạn sẽ không thể sử dụng thông tin đăng ký đó. Hãy đăng ký lại tài khoản.

6.Về thông tin cá nhân

Câu hỏi Trả lời
6-1

Thông tin cá nhân được xử lý như thế nào?

Ứng dụng xác nhận sức khỏe và nơi ở (MySOS) xử lý thông tin sức khỏe và thông tin vị trí, v.v. do đó chúng tôi có nhận thức đầy đủ về việc bảo vệ quyền riêng tư, đảm bảo tính minh bạch và tiến hành các biện pháp giảm tối thiểu lượng dữ liệu thu thập, v.v.

Chúng tôi quản lý thông tin cá nhân một cách thích hợp căn cứ theo "Luật về bảo vệ thông tin cá nhân do các cơ quan hành chính lưu giữ".
Ngoài ra, chúng tôi còn tham khảo "Quy định chung về bảo vệ dữ liệu" (GDPR) của EU, v.v. và tiến hành bảo vệ quyền riêng tư sao cho có thể đạt tiêu chuẩn tương đương.

Vui lòng xem chi tiết trong Chính sách bảo mật.

https://www.hco.mhlw.go.jp/privacy/en.html

7.Những nội dung khác

Câu hỏi Trả lời
7-1

Tôi đang sử dụng dịch vụ Visit Japan Web do Cơ quan điện tử cung cấp, vậy tôi có thể sử dụng dịch vụ này cùng với Fast Track không?

Có thể sử dụng đồng thời dịch vụ Visit Japan Web(https://www.digital.go.jp/en/services/visit_japan_web-en/) và Fast Track bằng ứng dụng MySOS cũng không sao.
Khi tất cả các thủ tục đăng ký Fast Track hoàn tất, trên màn hình đăng ký trước thủ tục kiểm dịch sẽ hiển thị thông báo "Chuyển tiếp dữ liệu đến Visit Japan Web". Nếu muốn chuyển dữ liệu, vui lòng sử dụng chức năng này.
Hơn nữa, để chuyển tiếp dữ liệu, cần phải tạo trước tài khoản Visit Japan Web.